تهیه و تنظیم ترجمه مدخل تشیع و قرآن دائره المعارف قرآن لایدن
42 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مدرسی معارف اسلامی
مقطع: دکترا
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی