کتاب‌شناسی و نسخه شناسی توصیفی آثار شیخ محمدحسین آل کاشف‌الغطاء
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر برای نخستین بار نگاهی جامع به آثار شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء را ارائه می دهد که حدود 600 صفحه است و در 8 فصل ارائه شده است.