نقد و بررسی انتساب تقریرات آقا نجفی قوچانی به آخوند خراسانی و عبدالکریم گزی
46 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره ملی آقا نجفی قوچانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/06/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشته انتساب رسایل الفقهیه به آخوند خراسانی و عبد الکریم گزی مورد دقت قرار می گیرد و انتساب آن به سید محمد باقر درچه ای به اثبات می رسد.