باز‌شناسی سه نسخه خطی
51 بازدید
محل نشر: جنگ، دفتر دوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده در این مقاله به بازشناسی و معرفی سه نسخه خطی از آثار مفقوده عالمان بزرگ شیعه پرداخته که در کتابخانه های گوناگون ناشناخته باقی مانده بوده اند.