کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی جامع البین
59 بازدید
محل نشر: مجله آیینه پژوهش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب جامع البین من فوائد الشرحین, از شیخ شهید ابوعبداللّه شمس الدین محمّد بن مکّى العاملى شرحى توضیحى, استدلالى بر تهذیب الوصول الى علم الاصول علامه حلى است که ایشان از عالمان نامى شیعه, ملقب به (شهید) و یا (شهید اوّل) مى باشد که مصنفات بسیارى در موضوعات مختلف فقهى و اصولى و کلامى و حدیث و… دارند. ایشان در اجازه اش به على ابن الخازن الحائرى که در روز چهارشنبه 12 رمضان سال 784 هـ در دمشق نوشته شده, از کتاب جامع البین من فوائد الشرحین در کنار دیگر تصنیفات خودش اینگونه تعبیر مى کند: (فمما صنّفتُه کتاب القواعد و الفوائد فى الفقه… و من ذلک کتاب الدروس الشرعیه فى فقه الامامیه… و من ذلک کتاب غایه المراد فى شرح الارشاد… و من ذلک شرح التهذیب الجمالى فى الاصول الفقه و… ).1 شهید اوّل (رحمه اللّه تعالى) از شاگردان سید عمیدالدین عبدالمطلب بن الاعرج الحسینى (متولد نیمه شعبان سال 681 هـ متوفاى 10 شعبان سال 754 هـ ), و سید ضیاءالدین عبداللّه بن الاعرج الحسینى (زنده در سال 740 هـ )2 است که این دو بر کتاب اصولى علامه حلّى موسوم به تهذیب الوصول الى علم الاصول شرح زده اند که شرح سید ضیاءالدین منیة اللبیب فى شرح تهذیب و شرح سید عمیدالدین نامش نامعلوم است, 3 و شهید اوّل بین مطالب این دو شرح, جمع کرده, خود نیز فوایدى بر آن افزوده است.