فائده‌ای دیگر از جامع البین فی فوائد الشرحین
62 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره بین المللی شهید اول رحمه الله
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«جامع البین من فوائد الشرحین» شرح شهید اوّل بر«تهذیب الوصول الی علم الاصول» علامه حلی است. شهید اوّل (رحمه الله تعالی) از شاگردان سید عمیدالدین عبدالمطلب بن الاعرج الحسینی (متولد نیمه شعبان سال 681 ه‍‌، متوفی 10 شعبان سال 754 ه‍‌)، وسید ضیاء ‌الدین عبد الله بن الاعرج الحسینی (زنده در سال 740 ه‍‌)[1] است، که این دو برادر، خواهر زادة واز شاگردان علامه حلّی(قدس الله روحه) بوده‌اند، و بر کتاب اصولی علامه حلّی موسوم به «تهذیب الوصول الی علم الاصول» شرح زده‌اند. آنچه که در اینجا لازم می‌نماید، این است برای اتقان کار تصحیح وتخریج منابع جامع البین، تحقیقی به عمل آید که به وسیله آن واقعیت انتساب کتاب منیة اللبیب فی شرح التهذیب روشن شود، تا بتوان با تکیه به آن، تصحیح کتاب جامع البین من فوائد الشرحین را به صورت هرچه بهترو متقن، دراختیار دوستداران علوم دینی ودوستداران این عالمان بزرگ شیعی قرار داد.